Klauzula informacyjna

Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji niniejszego regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Butiku Bardotka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Klienci sklepu Butik Bardotka oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.sklep.butikbardotka.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.sklep.butikbardotka.pl , są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Barbara Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bardotka Bra-fitting Barbara Wiśniewska

Klienci maja prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia w każdym czasie. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :
a) PRZELEWY24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem IP24/2014

b) Kartę płatniczą poprzez internetowy system płatności firmy PRZELEWY24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem IP24/2014. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie operatora. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez technologie PCI DSS, SSL, 3D Secure.

Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy , system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. Klient może założyć Konta Klienta .Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) pierwszy oraz drugi checkbox „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne. Jednak brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, traktowane będzie jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta checkboxa akceptacji Regulaminu oraz checkboxa zgody na przetwarzanie danych osobowych – system zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego checkboxa (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) . Zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak jego zaznaczenia zarejestrowanie w sklepie jest możliwe,